Vanliga frågor

Frågor och svar

Grönfast äger och förvaltar främst kommersiella fastigheter och har för närvarande inga bostäder för uthyrning.

Är det något i din fastighet eller lokal som inte fungerar som det ska vill vi gärna veta det. Enklast gör du din fel- eller serviceanmälan här på webbplatsen via kontaktformuläret under fliken kontakt.

Är ärendet akut vänligen ring oss snarast.

Kontakta vår ekonomiavdelning så skickar de en kopia till dig.

Vi har ett skyltprogram för våra fastigheter som ska följas så att det ser prydligt och enhetligt ut. För att få sätta upp skyltar på en fasad krävs ofta ett bygglov från kommunen och ska först godkännas av oss som fastighetsägare. Kontakta oss för att ta frågan vidare.

Vi erbjuder idag pdf-avi via epost men vid önskemål kan vi även skicka hyresavin med post.

Eventuella ombyggnader kräver skriftligt godkännande av oss som fastighetsägare. Kontakta oss för att vidare diskutera ert behov, möjligheter, genomförande, materialval med mera. Vi kan oftast hjälpa er med de förändringar ni vill göra.

Om nyckelsystemet tillhör Grönfast kontaktar ni oss så hjälper vi till med detta. Om ni har ett eget nyckelsystem beställer ni det själva hos er nyckelleverantör.

Detta vill vi gärna veta så vi kan reparera den, vänligen kontakta oss så snart som möjligt.

I regel har vi fiber indragen till våra fastigheter. Kontakta oss för att diskutera internetanslutningen för just din lokal/fastighet.

Vårt systerbolag Grönfast Förvaltning AB utför stora delar av skötseln i och kring våra fastigheter. Vi har även inhyrda externa företag som sköter till exempel städning, grönområden och snöhållning. Kontakta oss med er fråga så tar vi frågan vidare till rätt person.

Ofta finner ni en ritning bifogad i hyresavtalet. Om inte kan du kontakta oss så skickar vi en kopia till dig.

Kontraktsansvarig kan beställa en kopia av ert hyresavtal. Kontakta oss så skickar vi en kopia på ert avtal.

Har ni hyresavin kvartalsvis går det bra att ändra till månadsavisering då vi förespråkar månadsavisering. Kontakta oss så ändrar vi det.

Om du vill säga upp ditt hyresavtal ska detta göras ett visst antal månader innan avtalet löper ut. Läs igenom ert avtal för att se exakt vad som gäller för just din lokal. Tänkt på att en uppsägning ska vara skriftlig.

I vilket skick lokalen ska lämnas efter flytt regleras i ert hyresavtal. Regeln är att lokalen ska återlämnas i godtagbart skick. Enklast brukar vara att be er städfirma göra en avflyttningsstädning.

I regel ska det inte finns några möbler eller inventarier kvar i lokalen när den lämnas.

Kontakta oss för att diskutera sophanteringen i just din fastighet.